Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Azerbaycan Türkçesi

Azerbaycan Türkçesi

Türkçe gibi yazıya geçirildiği dönemlerden beri, sürekli olarak alfabe değişikliğine uğramış bir dil daha yoktur.…