Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Azerbaycan

Urmiye Hanlığı

Dr. Gövher N. MEMMEDOVA Onsekizinci yüzyılın ortalarında Nadir Şah’ın ölümünün ardından (1747) İran zulmüne karşı…

Tebriz Hanlığı

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan…

Nahçıvan Hanlığı

A. Nuru ALEKPEROĞLU - A. Faride ALİYOLDAŞKIZI On sekizinci yüzyılın ortalarında kurulmuş olan bağımsız Azerbaycan…

Guba Hanlığı

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu MUSTAFAZADE Bilindiği gibi 1747 yılında Nadir Şah Afşar, saray çalışanlarının suikastı…

Baku Hanlığı

Dr. Merziye İSKENDEROVA On sekizinci yüzyılın ortalarına doğru İran İmparatorluğunda yaşanan derin ekonomik ve…

Nahçıvan

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olarak mevcudiyetini devam ettiren Nahçıvan…

Kafkasya’da Hunlar

Doç. Dr. Tarık DOSTİYEV Türkler, ilkin Orta Çağ Kafkasya’nın siyasi, etnik ve kültürel hayatında aktif rol…