Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Azerbaycan

URMİYE HANLIĞI

Dr. Gövher N. MEMMEDOVA Onsekizinci yüzyılın ortalarında Nadir Şah’ın ölümünün ardından (1747) İran zulmüne karşı…

TEBRİZ HANLIĞI

Aynur EMENOVA Hanlığın Oluşması, Arazisi ve Nüfusu Tebriz hanlığı 18. yy.’ın ortalarında Azerbaycanda kurulan…

NAHÇIVAN HANLIĞI

A. Nuru ALEKPEROĞLU - A. Faride ALİYOLDAŞKIZI On sekizinci yüzyılın ortalarında kurulmuş olan bağımsız Azerbaycan…

GUBA HANLIĞI

Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu MUSTAFAZADE Bilindiği gibi 1747 yılında Nadir Şah Afşar, saray çalışanlarının suikastı…

BAKU HANLIĞI

Dr. Merziye İSKENDEROVA On sekizinci yüzyılın ortalarına doğru İran İmparatorluğunda yaşanan derin ekonomik ve…

NAHÇIVAN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem ATNUR Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı olarak mevcudiyetini devam ettiren Nahçıvan…

KAFKASYA’DA HUNLAR

Doç. Dr. Tarık DOSTİYEV Türkler, ilkin Orta Çağ Kafkasya’nın siyasi, etnik ve kültürel hayatında aktif rol…