Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Avşarlar

İRAN AVŞARLARI

Dr. Enver UZUN Oğuzlar, Orta Asya topraklarından değişik coğrafyalara sökün ederek pek çok devlet kurup, değişik…