Tarama Etiketi

Avrupa

AVRUPA HUNLARI VE HIRİSTİYANLIK

Yrd. Doç. Dr. Turhan KAÇAR Milattan sonra dördüncü yüzyılın son çeyreğine doğru, güneydoğu Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve ertesi yüzyılın ortalarına kadar bölge politikalarında birinci faktör olan Hunlar ile, bu coğrafyanın dini…

ATATÜRK AVRUPA’YI ANLATIYOR

Prof. Dr. Cihan DURA İki Mustafa Kemal vardır: Biri benim, et ve kemikten, geçici Mustafa Kemal... Diğeri Ölümsüz Mustafa Kemal… Onu "ben" kelimesiyle anlatamam; o, ben değildir, o bizdir! O, ülkemizin her köşesinde yeni fikir ve yeni…

AVRUPA ARAP’LARIN TALEBESİDİR

Nazan SEZGİN Bu söz 20.yy. oryantalistlerinden Fernand Grenard’a aittir. Ona müsteşrik te diyebiliriz. Grenard dar anlamda ifade etmiş daha geniş anlamıyla bu ifade Avrupa  İslamların Talebesidir olmalıydı.      Tarih ders kitaplarında…

TÜRKLERİN GÖÇLERİ VE YAYILMALARI

Prof. Dr. Salim KOCA Dünyanın en eski kıtası olan Asya, tarihî ve coğrafî bakımdan beş büyük kısma ayrılmıştır: 1. Kuzey Asya, 2. Doğu Asya, 3. Güney Asya, 4. Ön Asya, 5. Orta Asya. Bunlardan Orta Asya; kuzeyde Sibirya, doğuda Büyük Kingan…