Tarama Etiketi

Avrasya

AVRASYA’DA RUNİK YAZI

Turgay KÜRÜM Runik yazıyı Avrasya’da ilk kullananların, Asur Babil çivi yazılarında “İşkuzai” veya “ Aşguzai”, Bizans ve Roma tarihçilerinin “İskit” (Scyth), Arap tarihçilerinin ve Perslerin “Saka”, Çin tarihçilerinin “Soko a” diye…

ÇİN KAYNAKLARINDA TÜRKLER

Yrd. Doç. Dr. Naile AĞABABA Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Türkler hakkında bilgi Çin, Bizans, Arap, Rus ve diğer tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Çin kaynaklarındaki veriler çok eski ve gerçek olduğu için çok değerlidir. Ama…

TAGAR KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Nikolai BOKOVENKO Orta Asya’nın eski toplumları özgün coğrafi konumlarından dolayı Avrasya bozkırlarındaki Saka tipi kültürlerin oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bölge batıdan Büyük Kazak Bozkırı, kuzeyden geniş Tayga…

KÜÇÜK KURBANLAR BÜYÜK OYUNLAR

Halil DAĞ Dış politika ile az çok ilgilenenler “Büyük Oyun” kavramının ne anlama geldiğini bilirler. Biz yine de konunun yabancısı olan okuyucular için öz bir tanım yaparak Akdeniz ve Ortadoğu İsyanları’nı Büyük Oyun bağlamında…