Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Avarlar

Avarlar

Istvan ERDELYI Rusçadan Çev.: Kürşat YILDIRIM Tarih arenasında ortaya çıkan halklar genelde kendilerine dair…

Kafkasya ve Avarlar

Dr. Sevda A. SÜLEYMANOVA Avarların konar göçer mi yoksa yerleşik bir halk mı olduğu konusunda literatürde muhtelif…

Avarlar

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Hunlar’dan sonra Avrupa’yı sarsan ikinci Türk kavmi olan Avarlar’ın menşei konusunda çok…