TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Atatürk" ile Etiketlenen Konular

Milliyetçilik yirminci yüzyılın en büyük siyasî gerçeğidir. Türkiye de bu gerçeğin odak noktalarındandır. Öyle ki...
Eğitim Kurultayı’nı Açarken – 16.07.1921 Bayanlar, Baylar! Genel savaşta, yenilgiye uğradık. Düşmanlarımız bunu fırsat bilerek...
“Türkiye için Hatay bir milli haysiyet ve gurur sorunu idi. Cumhuriyetin sınırlarım, Birinci Dünya Savaşı...
Her milletin tarihten gelen milli kahramanları vardır; bunlar o milletin varoluşu ile ilgili olarak ortaya...
Milli Mücadele’nin iki büyük kahramanı, Mustafa Kemal ve Kâzım Karabekir Paşa, yakın dönem Türk tarihinin...
Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik...
Kemalizm gerçek İslam’ı benimser, sevgiyle kucaklar, büyük saygı duyar ona. Üstün güzellikleriyle buluşur, kaynaşır. Bu...
Türkiye Cumhuriyeti!… En büyük eserimdir o benim. Halk idaresidir, demokrasidir o. Türk halkı kurmuştur onu,...
Mustafa Kemal Atatürk’e atılan iftiraların başında “din karşıtı” karalamasıdır. Din simsarları tarafından uydurulan bu varsayımın...
Mustafa Kemal Atatürk’ü doğru anlayamayanlar ya da anlamak istemeyenler, O’nu ‘din karşıtı’ gibi iftiralarla yüceliğini...
(Bir Haberin Analizi ve Türk Düşmanlığı) Sanal ortamda bir haber dolaşıyor; “Atatürk rozetini takan pilot...
Bu soruya, maalesef, tam anlamıyla olumlu bir yanıt veremeyeceğim sevgili Gazi Paşam… Çünkü Seni doğru...
Atatürk için söyledikleri iftira ve garez küfürler sahiplerine ait olduğunu, gerçekler anlaşıldıkça belgelenmiş olacaktır. Atatürk...
Atatürk’ü anlamak için neler yapmalıyız, sorusu ile “…Atatürk Türk Milleti için neler yaptı?” sorusuna verilen...
Çanakkale Savaşlarında Türk Mehmetçiği sadece emperyalizme karşı savaşmıyordu; ayrıca karşılarında, emperyalistlerin kandırıp cepheye sürdükleri Müslüman...
Toplumlar üzerinde emperyal niyetleri olan güçler, önce onları bölük-pörçük etmek için her türlü yöntemi denerler....
Kıbrıs Türklüğünün millî mücadelesinin önderi Rauf Denktaş yarım yüzyılı aşan bir mücadeleden sonra, 13 Ocak...
Televizyonlarda ölçüsüz, izansız devam eden Dersim tartışmalarında sıra Türk milletinin övüncü olan Diyap Ağa’ya geldi....
4 Ekim 1911. İtalya ilk sömürgesini oluşturmak amacı ile Libya’nın işgaline başlıyor. Osmanlı Devletinin İtalya...
Milletlerin hayatında bazı dönüm noktaları vardır. Bu noktalardan en önemlileri ise var olma mücadeleleri olarak...
Milli Mücadele sadece cephede olmadı. Özellikle imparatorluğun başkentinde İngilizlerin işgaliyle birlikte milli mücadeleye küfürler eden...
Ne istediğini bilmeyen yani programsız, plânsız olan insan gibi ne istediğini bilmeyen milletin de güçlükler,...
Türkler tarihleri boyunca çok geniş coğrafyalara dağılmışlar, oralarda devletler kurmuşlar ve varlıklarını tarihin derinliklerinden bu...
Atatürk’ün dış Türklerle ilgisi onun milliyetçilik anlayışının doğal bir sonucu ve çok önemli bir yanıdır....
Türk milleti yüzyıllar boyunca kendi egemenliğini kullanmasına engel rejimlerin acısını çekmiş, sonunda ise en uygun...
Japonya ile Osmanlı’nın dostluk köprüsü olan Ertuğrul Firkateyni, Osmanlı’ya bir miras bırakmıştı: Uzakdoğu sporlarından, yakın...
Savarona’nın hikâyesi pek bilinmiyor: İlk sahibi “Okyanus Ötesi” Pennsylvania’dan! Savarona’nın ikinci sahibi Hitler miydi? Atatürk...
Eski Türklerde yerine göre “başkan, lider, başkomutan ve hükümdar” anlamlarında kullanılan “Başbuğ” unvanı, sonraki devirlerde...
24 Kasım 2010 tarihinde gazetelerde ve televizyonlarda şöyle bir haber gördük: “Son YAŞ toplantısında terfi...
Oğuz Kağan’ın son büyük torunu olan Mustafa Kemal Atatürk, hiç şüphesiz gelmiş-geçmiş en önemli Türk...
Değerli gazetecilerimizden Ünal İnanç, Emin Çölaşan’a bildirmiş: “Türkiye’de bundan önceki yıllarda güzel bir uygulama vardı....
BEN ATATÜRK KIZIYIM ATA’na seslen; yüce bir milletin insanı De ki; bunca Türk sesi hürriyeti...
ATATÜRK’E FATİHA Elinden düşmüyorsa Kuranı kerim Allah Allah diye inlerse camilerim Ay yıldızla süslenirse göklerim...
Türk milliyetçiği veya Türk Ulusçuluğu, Türk milletinin tarih sahnesine çıkışıyla başlar. Milli devlet ve millet...
DİNLEYELİM !.. Bir milleti yaşatmak için bir çok temeller gereklidir ve bilirsiniz ki, bu temellerin...
“Millet yekvücut olup Hâkimiyet-i Milliye esasını ve Türklük şuurunu hedef ittihaz ederek gerekeni yapacaktır.” 22...
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA DİNLEYELİM! ” – Kendi kendimizi aldatmayalım, inkılap arifesindeyiz! Kat’i kararınızı veriniz...
– Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık,...
– Atatürkçülüğün on ilkesi Bilimcilik, Sosyal Ahlâk, Millî Egemenlik, Tam Bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık,...
Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin...
19 oya karşı 148 oyla İsmet Paşa Hükümeti güvenoyu aldı. Bir kişi de çekimser kalmıştı....
Efendiler, o gün de gensoru görüşmeleri bir sonuca bağlanamadı; ertesi güne bırakıldı. 8 Kasım günü...