Tarama Etiketi

Atatürk

KONSTANTİNOPOLİS Mİ DEDİNİZ?

Prof. Dr. Ramazan DEMİR Tarihi belgeler hem cahil hem de yalancı çirkin politikacıların dediklerini tersyüz eder. Son zamanlarda, ülkemin gündeminde “Pontus” ya da “Konstantinopol” ifadeleri siyaset aracı olarak kullanıldı! Şüphesiz ki…

MEHMET AKİF VE İSTİKLÂL MARŞI

Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKÇEK Osmanlı Devleti’nin, kuruluşundan itibaren fetihçi bir anlayışla sürekli sınırlarını genişlettiği ve bu sınırlar içinde yaşayan millet ve topluluklardan gayrimüslim olanları zimmet hukuku çerçevesinde, Müslüman…

ATATÜRK VE DİL DEVRİMİ

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ I. Dil Devrimi 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin (şimdiki Türk Dil Kurumu) kuruluşu ile başlayan ve dilimizi tarihî dönemlerin getirdiği pürüzlerden arındırarak, sağlıklı bir gelişme rayına…

ATATÜRK ve ZİYA GÖKALP

Prof. Dr. Hasan EREN Prof. Ercümend Kuran, 1963 yılında Türk Kültürü dergisinde (13. sayı, 9-12. s.) yukarıdaki başlık altında küçük bir yazı yaymıştı. Son çağ Türk tarihi alanındaki değerli çalışmalarıyla tanınmış olan Prof. Kuran, bu…

İZİNDEYİZ

İZİNDEYİZ Ululuğundan korkan Atatürk'ü sevemez Atatürk biz Türk'lerde bir erdem,bir meziyet Dili zulüm olan Ne Mutlu Türk'üm diyemez Bizde büyük Ata'mız ,onlarda büyük eziyet Vatanını sevenin Ata'yı sevmemesi O milli fedâiyi tam…

TÜRK DİLİNE GÖNÜL VERENLER

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ İnsan toplulukları ve toplumlar, tarih boyunca siyasî, sosyal, ekonomik, ticarî, kültürel vb. pek çok değişik etkenler altında birbirleriyle ilişkiye girmişler; bu ilişkinin doğal bir sonucu olarak da birbirlerinin…

BÜYÜK TAARRUZ’DA TÜRK HAVACILARI

Dr. Selman YAŞAR Sakarya Zaferi’nden sonra Yunan ordusu büyük ve kuvvetli bir grupla Afyonkarahisar-Dumlupınar arasında bulunuyordu. Bir başka kuvvetli grubu da Eskişehir bölgesindeydi. Sağ kanadını, Menderes dolaylarında bulundurduğu…

ATATÜRK LOZAN’I ANLATIYOR

Prof. Dr. Cihan DURA 1- Ordularımız en büyük bir zaferi kazanmıştı ve muzaffer yürüyüşünü durduracak hiçbir engel kalmamıştı. Böyle bir zamanda İtilaf Devletleri, doğal haklarımızı, meşru haklarımızı müzakereler ile de onaylayacaklarını…

ATATÜRK AVRUPA’YI ANLATIYOR

Prof. Dr. Cihan DURA İki Mustafa Kemal vardır: Biri benim, et ve kemikten, geçici Mustafa Kemal... Diğeri Ölümsüz Mustafa Kemal… Onu "ben" kelimesiyle anlatamam; o, ben değildir, o bizdir! O, ülkemizin her köşesinde yeni fikir ve yeni…

ATATÜRK TARİKATLARI ANLATIYOR

Prof. Dr. Cihan DURA İki Mustafa Kemal vardır: Biri benim, et ve kemikten, geçici Mustafa Kemal... Diğeri Ölümsüz Mustafa Kemal… Onu "ben" kelimesiyle anlatamam; o, ben değildir, o bizdir! O, ülkemizin her köşesinde yeni fikir ve yeni…

ATATÜRK’ÜN BAŞARI YOLLARI

Prof. Dr. Cihan DURA Atatürk Osmanlı İmparatorluğu’nun neden çöktüğünü çok iyi bildiği için, Devrim’i bilimsel zihniyet (bilimsel metot) temeli üzerine oturtmuştur. Gerçek arayışına metotlu şüpheyle başlar. Bilimsel düşünce, inanç ve…

CUMHURİYET, VALS VE FRAK…

Prof. Dr. Ramazan DEMİR Batı emperyalizmine karşı verilen her aşamadaki savaşın bizzat içinde bulunmuş bir Gazi Paşa... Suriye'de, Bin Gazi'de, Kafkaslarda, Trablusgarp'ta, Balkanlarda, Çanakkale'de ve son olarak Anadolu'da İstiklal…

ATATÜRK’LE HALKA DOĞRU…

Prof. Dr. Cihan DURA Atatürk’e göre halka hizmet en yüce görevdir. Halkın içine girmeli, onunla kaynaşmalı, onu dinleyip ondan esinlenmelidir. Halka hangi hizmetler götürülecek, nasıl yapılacak, ancak bu yoldan elde edilen fikirlerle…

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

Yrd. Doç. Dr. Serap TABAK Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından sonra, Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçiş denemelerinden İkincisini Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu oluşturur. Mustafa Kemal Paşa’nın yeni bir…