TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"At" ile Etiketlenen Konular

Türkler, Asya Hunları gibi göçebe Orta Asya halkları soyundan gelirler ve tarih sahnesinde at yetiştirici...
Eski kaynaklar bir Türk’ün her zaman yanında atı olduğunu söyler ki, yine Türklerdeki bir inanışa...
Motif, güzel sanatların kolları olan musiki, resim, mimari ve edebiyatta kullanılan bir terimdir. Araştırmacılar, edebiyatta...
Orta Çağ’da, Avrasya çöllerinde göçebe halklar arasında yaşayan, kendilerini tarihî savaşları ve sanatsal yönleri ile...
Eski Türk toplumu idare edenler (beyler) ve idare edilenler (halk) olmak üzere iki tabakaya ayrılmaktaydı....
At yaradılışı itibariyle, diğer hayvanlara fazla benzemeyen bir hayvandır. Fizik olarak az da olsa ata...
Osman Devletinin kurcusu Osman Bey, hayatı boyunca Şeyh Edepali’nin nasihatlerine bağlı kaldı; uydu, uyguladı… Vefat...
Doğa bilimlerinde olayları ve nesneleri görme veya onlara bakma eylemi, bazen araçların ve özel bilgilerin...
Türklerin atlara olan ilgisi bilinmektedir. Türkler göçebe Orta Asya halk­ları soyundan gelirler ve tarih sahnesinde...