TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Askerlik" ile Etiketlenen Konular

İslam hukukuna göre gayrimüslimler, egemenliklerini kabul ettikleri İslam devletiyle yaptıkları anlaşma sonucu zimmi tebaa statüsüne...
Türk ordusu, Türk milleti kadar eski ve köklü bir geçmişin sahibidir. Tarih boyunca dünyanın değişik...
Osmanlı tarihi boyunca görülen ıslahat hareketleri genel olarak iki ana özellik göstermektedir: İlk olarak şu...
Askerlik mesleklerin en şereflisidir. Eğer avukat fertlerin mukaddes haklarını müdafaa eden insan demekse, eğer rençper...
Birkaç seneden bu yana Türk Ordusu’nun sanki özellikle barut kokan subaylarına yönelik kapsamlı bir politik-psikolojik...
Askerliğin kimilerince onur kimilerince de sıradan insanlara özgü bir külfet sayıldığı geniş ve güzel bir...