TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Askerî ve Adlî Teşkilât" ile Etiketlenen Konular

Gazneli Devleti, teşkilât yönünden çağdaşı devletlerin teşkilâtıyla paralellik göstermektedir ve temelde aynı sistem üzerine oturmuştur....