Etiket: Askerî ve Adlî Teşkilât

Gazneli Devleti, teşkilât yönünden çağdaşı devletlerin teşkilâtıyla paralellik göstermektedir ve...
23.10.2015
3.297