Tarama Etiketi

Araplar

SURİYE TÜRKLERİ

Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman UMAR İslami fetihlerle birlikte Araplarla Türkler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. Çok zaman geçmeden de İslam ordularında görev almaya başlamışlardır. 698 yılında yalancı peygamber el-Haris…

HAZAR-BİZANS İLİŞKİLERİ

Kevin Alan BROOK Yedinci yüzyılın başlarından itibaren Hazar Türklerinin güçlü Güneybatı komşusuyla uzun süreli ilişkileri oluşmaya başlamıştı. Bu ilişkiler kimi zaman dostluk kimi zaman da düşmanlık ilişkisi biçiminde olmuştur. Thomas…

HAZAR HAKANLIĞI

Yedinci ve onuncu yüzyıllarda güçlü teşkilâtı, ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve İktisadî refahı sayesinde Kafkaslar ile Karadeniz’in kuzey düzlüklerinde İdil’den (Volga) Dnyeper (Özi)-Çolman’a (Kama)’ ve Kiyev’e kadar uzanan sahada…

AVRUPA ARAP’LARIN TALEBESİDİR

Nazan SEZGİN Bu söz 20.yy. oryantalistlerinden Fernand Grenard’a aittir. Ona müsteşrik te diyebiliriz. Grenard dar anlamda ifade etmiş daha geniş anlamıyla bu ifade Avrupa  İslamların Talebesidir olmalıydı.      Tarih ders kitaplarında…

ORTADOĞU’DA SELÇUKLU VARLIĞI

Dr. Hilâl SÜRSAL İlk Haçlılar M.S. 1096 yılında Anadolu’ya, bir sonraki yıl ise Suriye’ye ulaştıklarında, İslam topraklarındaki siyasi durumun dağınık ve parçalanmış bir görünümde olması Haçlıların bu bölgeleri ele geçirmelerini…

TÜRKLER VE İSLÂM DÜNYASI

Araplarla Hazarlar arasında yıllarca devam eden mücadelelerde bazan Araplar, bazan da Hazarlar galip gelmişlerdir. Fakat Arapların üstünlüğü Hazarlardan oldukça fazla olmasına rağmen, ülkede kesin bir hakimiyet kuramadıkları görülmektedir.…

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

ASLITÜRKDEN AYBÜKEN Türk-İslamcı resmi tarihimizin gizlediği konu: Türkler nasıl Müslümanlaştı? Bu konu Tarih dersi kitaplarımızda, Türklerin 9. ve 10. yy'da İslamiyet’i benimsediği yazılarak geçiştirilir. Türk boylarının kendi istekleri…