Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Arapça

Dîvan Edebiyatı

Divan edebiyatımız, medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabileceğimiz bir sanat mahsulüdür. Onun için de insan…