Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Arapça

DÎVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatımız, medeniyet âlemine büyük bir iftiharla sunabileceğimiz bir sanat mahsulüdür. Onun için de insan…