Tarama Etiketi

Anadolu

ANADOLU VE BALKANLARDA SARI SALTUK

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN Türk tarihinin ve Türk kültürünün önde gelen simaları yüzyıllar geçse bile milletimizin gönül dünyasında yaşamağa devam ederler. Dede Korkut’tan Nasrettin Hoca’ya, Hoca Ahmet Yesevî’den Yunus Emre'ye, Oğuz…

BEYLİKLER DÖNEMİ HANLARI

Doç. Dr. Ali BAŞ Yakın Doğu veya Ön Asya olarak adlandırılan ve Anadolu’nun da içinde bulunduğu coğrafyanın, insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği ilk yörelerden biri olması sebebiyle, bu topraklar üzerinde birçok uygarlık ortaya çıkıp, yok…

ANADOLU BEYLİK DÖNEMİNDE MİMARİ VE HİMAYE

Prof. Dr. Howard CRANE Selçukluların 14. yüzyıl başlarında yıkılması ile 1453 tarihinde İstanbul’un Osmanlılar tarafından alınması arasında geçen yüzelli yıl, Türk mimarisinin geçirdiği dönüşüm açısından çok önemli bir zaman dilimidir. Bu…

ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ SANATI

Prof. Dr. Gönül CANTAY 1. Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluşu Anadolu Selçuklu Devleti, 1277 tarihinde, Moğolların Anadolu’nun mülkî ve askerî idaresini ele geçirmeleriyle, sona ulaşmış bulunuyordu. Ancak son Selçuklu Sultanı II.…

ANADOLU SELÇUKLU CİLD SANATI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim ARITAN Hilt, deri ve kap mânâsına gelen Arapça bir kelime olup, bir mecmua veya bir kitabın yapraklarını dağılmaktan korumak ve birarada toplu olarak bulundurmak için, ince tahtadan, deriden veya üzerine deri,…

TÜRK SANATINDA KALE MİMARİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali BORAN Tarihin erken dönemlerinden itibaren kale mimarîsi, askerlik ve teknik ile savaş usullerinin ilerlemesine paralel olarak gelişme göstermiştir. Eski çağlarından günümüze kadar Türk sanatı, kendine özgün özelliğini…

ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDA ÇEŞMELER

Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ Su her dönemde insanların ve toplumların hayatlarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaç kaynağı olmuştur. İlk Çağlardan itibaren insanoğlu daima bir su kaynağının yakınında yaşama ihtiyacı…

SELÇUKLU KERVANSARAYLARI

Yrd. Doç. Dr. İsmail AYTAÇ Her dönemde, ulaşım yollarının belirli mesafelerinde konaklama yerlerinin mevcut olması gerekir. İnsanların seyahat ettiği yollar üzerinde dinlenebileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği, soygunlardan…

TÜRKİYE SELÇUKLULARI MİMARLIĞI

Prof. Dr. Ara ALTUN Onbirinci yüzyılın sonlarında Türk boylarının Anadolu’ya yerleşmeleri 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu kentlerinin çehresinde değişikliklere yol açmıştır. Daha önce Güney ve Doğu Anadolu coğrafyasında Erken…

ANADOLU SELÇUKLU SANATI

Prof. Dr. Gönül ÖNEY On birinci yüzyılın ortalarından başlayarak Anadolu’ya akmaya başlayan Türk boyları, Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın 1071’de Bizans ordularını bozguna uğratmasından sonra adım adım yeni bir kültür ve sanat ortamını…

SELÇUK KERVANSARAYLARI

Prof. Dr. Osman TURAN Selçuk kervansarayları, XIII. asırda, Türkiye’nin iktisadi vaziyetini, memlekette cereyan eden ticari faaliyetleri ve devletin bu hususta takip etmiş olduğu siyaseti anlayabilmek için üzerinde durulması gereken çok…

ANADOLU’DA SELÇUKLU DÖNEMİ SANAT ORTAMI

Yrd. Doç. Dr. Kenan BİLİCİ Anadolu Selçuklu Dönemi sanat ve kültür ortamını tanımak, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli evrelerinden biri olan Orta Çağ’ın bir kesitini de anlamak demektir. Çoğunlukla hatırlanmak istenmeyen ve…

KAPADOKYA’DA KİMMERLER

Yrd. Doç. Dr. Hacı ÇOBAN Anadolu’ya göç eden atlı göçebe Türk kavimlerinden Kimmerler M.Ö.I. binde Anadolu tarihinde önemli iz ve etkiler bırakmışlardır. Arkeolojik verilerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden ilk Türk…