Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Alpamış Destanı

ALPAMIŞ DESTANI

Dr. Doğan KAYA Eski Oğuz destanlarındandır. İlk defa 1939 yılında Bahşılardan derlenmiştir. Destan iki kısımdan…