Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ali Sevim

MALAZGİRT MUHAREBESİ

Prof. Dr. Ali SEVİM Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı’ndan (431/1040) sonra Merv…