Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ali Komada mı

Ali Komada mı ?

ALİ KOMADA MI Sözcüklerim iflasta tükendiğim yerdeyim Hainlerin yüzünden ya sabır kalemime Şahadetler yakıyor…