Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Alfabe

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Türkçe gibi yazıya geçirildiği dönemlerden beri, sürekli olarak alfabe değişikliğine uğramış bir dil daha yoktur.…