Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Alfabe

Azerbaycan Türkçesi

Türkçe gibi yazıya geçirildiği dönemlerden beri, sürekli olarak alfabe değişikliğine uğramış bir dil daha yoktur.…