Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Aleyhtarlığı

SAVAŞ ALEYHTARLIĞI

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Savaş için, mutlak olarak, iyidir yahut kötüdür diye bir hüküm yürütülemez. Milletin kuvveti…