Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Aldatmaca

Bölüm 2.26 – Aldatmaca

Kür Şad, Gök Türkeli’nde kendi yerine Börü Tarkan’ı bırakmış, güneye, kağan ordusuna doğru dört nala at sürüyordu.…