TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Alaüddevle Kanunu" ile Etiketlenen Konular

Özellikleri ve uygulama alanları farklı olsa bile, para cezaları tarihin eski devirlerinden beri var olagelmiştir....