TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Aktaban Şubrındı" ile Etiketlenen Konular

Onbeşinci asırda Orta Asya tarihinde çok büyük değişiklikler oldu. Bu dönemde Timur İmparatorluğu dağılmış, Maveraünnehirde...