Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Akkoyunlular

Akkoyunlu Devri Mimarisi

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU On dördüncü yüzyılın ortalarından itibaren giderek kuvvet kazanan ve XV. yüzyılın ikinci…