Tarama Etiketi

Akın

BÖLÜM: 25 AKIN

Yirmi bin atlı son hızla güneye doğru akıyordu. İlteriş Kutluk Kağan’ın üç tuğu havada dalgalanıyor, ara sıra işitilen keskin, sert buyruklarla atların nal sesleri bozkırda uğulduyordu. Gök Türk Kağan’ı yanında başkumandan Bilge Tonyukuk…

BÖLÜM: 10 ÇİN AKININDAN DÖNÜŞ

Güz ayları gelmek üzere idi. Onbaşı Urungu çadırında yatıyordu. Ay Hanım’ın oku onu adamakıllı sarsmış, kanı çok aktığı için kendini toparlıyamamıştı. Bu yüzden, ordu Çinlilerle çarpışmak üzere Şadung’a yürürken çeriye katılamamıştı. Sekiz…

Bölüm 1.14 – AKIN

Aradan dört ay geçti. İlkbahar, Ötüken’i cennet gibi güzelleştirmişti. Bozkırlar yeşermiş, karların erimesiyle kabaran sular hızlanmıştı. Çin’e akın vardı. Yüz bin kişilik bir Türk ordusu hazırlanmış, Kara Kağan’ın buyruğunu bekliyordu.…

HAYDİ YİĞİT, HAYDİ YENİ AKINA !..

12 Mayıs 2011 Ülkücüler !.. Olağan dışı bir dönem yaşıyoruz. Eski Osmanlı coğrafyasında birbiri ardına meydana gelen kalkışmalar ve yönetim değişiklikleri, işgaller, savaşlar, kendiliğinden olan,  tesadüf eseri aynı zamana…