Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Akın

Bölüm: 25 Akın

Yirmi bin atlı son hızla güneye doğru akıyordu. İlteriş Kutluk Kağan’ın üç tuğu havada dalgalanıyor, ara sıra…

Bölüm 1.14 – Akın

Aradan dört ay geçti. İlkbahar, Ötüken’i cennet gibi güzelleştirmişti. Bozkırlar yeşermiş, karların erimesiyle…