Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Akdeniz

ORUÇ REİS

Prof. Dr. İdris BOSTAN Midillili sipahi Yâkub Ağa’nın dört oğlundan ikincisi olup Barbaros Hayreddin Paşa’nın…

KIBRIS’IN FETHİ

Yavuz Sultan Selim döneminde Suriye ve Mısır’ın fethinden sonra Doğu Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş ve bu…

SEYDÎ ALİ REİS

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU Kâtib-i Rûmî diye anılan Seydi Ali Çelebi XVI. yüzyıl Osmanlı cemiyetinin en tanınmış…

SARIKEÇİLİLER

Hilmi DULKADİR Anadolu'ya göç etmeden önce Türkler Orta Asya'da çoğunlukla bozkırlarda hayvancılıkla uğraşır,…