Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Akdeniz

Oruç Reis

Prof. Dr. İdris BOSTAN Midillili sipahi Yâkub Ağa’nın dört oğlundan ikincisi olup Barbaros Hayreddin Paşa’nın…

Kıbrıs’ın Fethi

Yavuz Sultan Selim döneminde Suriye ve Mısır’ın fethinden sonra Doğu Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiş ve bu…

Seydî Ali Reis

Prof. Dr. Cengiz ORHONLU Kâtib-i Rûmî diye anılan Seydi Ali Çelebi XVI. yüzyıl Osmanlı cemiyetinin en tanınmış…

Sarıkeçililer

Hilmi DULKADİR Anadolu'ya göç etmeden önce Türkler Orta Asya'da çoğunlukla bozkırlarda hayvancılıkla uğraşır,…