Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ak Nazar Han

KAZAK HANLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Ferhat TAMİR Kazak Türk Boyunun ve Kazak Hanlığı’nın Teşekkülü Kazaklar, 15. yüzyılın ikinci…