Tarama Etiketi

Ahmet Yesevi

BEKTÂŞÎLİĞİN SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRESİ

Dr. Hüseyin ÖZCAN Türk halk kültürü ve sosyal hayatı içinde Bektâşîlik anlayışının önemli bir yeri vardır. Başlangıcı İslâm öncesi inançlara kadar götürebilen bu anlayış zamanla gelişerek ve yaygınlaşarak Türk toplumunda kitleleri…

BEKTAŞÎLİKTE DÖRT KAPI KIRK MAKAM

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN Bektâşî inancında Dört Kapı Kırk Makam tarikat mensubunun geçeceği maddî ve manevi aşamalardır. Hacı Bektaş Velî, Makâlât adlı eserinde tarikatının öğretisini bu şekilde düzenlemiştir. Ona göre kul, Çalap…

MÜSLÜMAN TÜRKLERDE TASAVVUF

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ İslâm ve Türkler Müslüman Arap orduları İran’ı istila edip Maveraünnehir’e dayanınca Türklerle karşılaştılar. Bu bölge, İslamiyet’ten önce dini birliğe sahip değildi. Türklerin büyük çoğunluğu Şaman dinine…