Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ahmet Yaşar Ocak

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK Asıl adı Bektaş olup muhtemelen ölümünden sonra Hacı Bektâş-ı Velî diye şöhret…