Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ahmet Temir

AHMET TEMİR

Mustafa ERKAN 14 Kasım 1912’de Tataristan Özerk Cumhuriyeti Samara vilâyetine bağlı Bügülme (Bugulma) kazasının…