TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"Ahmet Anzavur" ile Etiketlenen Konular

Mondros Mütarekesi’nin uygulanışından itibaren düzenli ordunun kuruluşuna kadar geçen devreyi, Kuvâ-yı Millîye dönemi olarak nitelendirmek...