Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Ağıt

IRAK TÜRK EDEBİYATI

Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU Ondokuzuncu yüzyılda Orta Asya’dan ayrılarak batıya göç eden Oğuzların ilk öncülerinden…

SÜYÜMBİKE VE AĞIDI

Kazan Hanlığı’nın sahip olduğu zenginliğe Ruslar tarih boyunca göz dikmişlerdir. Ne pahasına olursa olsun bu…

KOŞMALAR – AĞIT

Hüseyin Nihâl ATSIZ  Gönlümde yazdığım bu son ağıta Nazire yaparak coşan dalgalar! Hastası olup da geç vakit…