Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

Afganistan

Kuşan Devleti

Prof. Dr. Awadh Kishore NARAİN Kuşan Devleti, varolduğu dönemde, dünyanın en büyük dört devletinden birisi…

Kuşanların Menşei

"Yaptığı çalışmalarla gerek Türk, gerekse Kuşan tarihi ve medeniyetine ölümsüz yardımlarda bulunan Prof. Dr.…

Gazneliler

Türklerin tarih boyunca yayılıp devletler kurdukları ülkelerden biri de Afganistan’dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II.…