Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

ABD

Sevr Antlaşması

Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK İttifak devletlerine karşı savaşmış veya savaş ilân etmiş otuz iki devletin katıldığı Paris…