Etiket: 57. Piyade Alayı

1. Çanakkale Muharebelerine 19 nci Tümen emrinde katılan 57 nci...
18.03.2015
6.899
  Sicil No : 1308-94 Adı : Hüseyin Avni Baba...
18.01.2014
3.642
“Cihan tarihi, vatanı uğrunda senin kadar kanını döken bir millet...
18.01.2014
1.130
“Güneşe, fırtınalara, soğuk ve yağmura karşı korunmasız siperlerde çamur ve...
18.01.2014
1.280
Sevdiğim… Okurken yazımı sakın Gözünden şimşekler çakmasın emi! Dördüncü yaram...
18.01.2014
1.872
57 nci Piyade Alayı, İstiklâl Savaşında Millî Savunma Bakanlığı’nın 17...
18.01.2014
1.909
57 nci Piyade Alayı, Filistin Cephesinde 4 ncü Ordu, 15...
18.01.2014
4.920
Türk kuvvetlerinin içinde bulunduğu bu zor durum ile 15 nci...
18.01.2014
2.772
Çanakkale Muharebeleri boyunca iki defa lağvedilen ve yeniden kurulan 15...
17.01.2014
5.277
20 Mayıs’ta düşman hatlarından Kızılhaç bayrağı kaldırılarak yaralı ve ölüleri...
17.01.2014
5.547
27/28 Nisan gece taarruzu bu durum ve koşullarla başlatıldı. Harekât...
17.01.2014
2.729
Balkan Harbinde 19 ncu Piyade Tümeninin kuruluşundan çıkartılmış olan 57...
17.01.2014
3.217
Balkan Harbinin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu...
17.01.2014
1.880
57 nci Piyade Alayının kuruluş tarihi, her ne kadar 25...
17.01.2014
2.241
“Aslında büyük soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul’u elinde tutacaktır”. NAPOLEON...
17.01.2014
2.312