Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

57. Piyade Alayı

Bir Şehidin Son Mektubu

Sevdiğim... Okurken yazımı sakın Gözünden şimşekler çakmasın emi! Dördüncü yaram kalbime yakın Kirpiğin elmaslar…

İstiklâl Savaşı

57 nci Piyade Alayı, İstiklâl Savaşında Millî Savunma Bakanlığı'nın 17 Temmuz 1921 tarih ve Ordu Dairesi 1 nci…

BALKAN SAVAŞI

Balkan Harbinin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer alan 57 nci…

Trablusgarp Savaşı

57 nci Piyade Alayının kuruluş tarihi, her ne kadar 25 Aralık 1892 olarak bilinmekte ise de, MSB Arşiv Müdürlüğünde…