Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

57. Alay

İSTİKLÂL SAVAŞI

57 nci Piyade Alayı, İstiklâl Savaşında Millî Savunma Bakanlığı'nın 17 Temmuz 1921 tarih ve Ordu Dairesi 1 nci…

BALKAN SAVAŞI

Balkan Harbinin başında Vardar Ordusu, 7 nci Kolordu 19 ncu Piyade Tümen Komutanlığı kuruluşunda yer alan 57 nci…

TRABLUSGARP SAVAŞI

57 nci Piyade Alayının kuruluş tarihi, her ne kadar 25 Aralık 1892 olarak bilinmekte ise de, MSB Arşiv Müdürlüğünde…