TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"24 Temmuz 1923" ile Etiketlenen Konular

“Bu Muahedenâme, Türk Milleti aleyhine, asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Muahedenâmesiyle ikmâl edildiği zannedilmiş, büyük...