TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI

"24 Oğuz Boyu" ile Etiketlenen Konular

Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umûmiyetle, vaktiyle J. Nemeth...