Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

24 Oğuz Boyu

OĞUZLAR – TÜRKMENLER

Oğuz adının manası hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüş ise de bugün umûmiyetle, vaktiyle J. Nemeth tarafından…