Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları
Tarama Etiketi

10 Ağustos 1920

SEVR ANTLAŞMASI

Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK İttifak devletlerine karşı savaşmış veya savaş ilân etmiş otuz iki devletin katıldığı Paris…