Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Sessiz Silahların Dünyayı İşgali Tamamlanmıştır

0 14.011

Gülsev Eyüboğlu İRHAN

Sessiz  silahlar Teknolojisi: 1940 lı yıllarda 2.Dünya Savaşı sırasında İngiltere’de, ABD Başkanı Eisenhower’ın bilgisi dâhilinde “Askeri Yönetim” adı altında stratejik ve taktiksel bir harekat olarak gizli bir kuruluş “Operasyon Araştırması” tarafından geliştirildi. “Operasyon Araştırması”nın gerçek görevi askeri kaynakları etkili olarak kullanmak olarak tanımlanmıştı ancak arka planda Küresel Güçlerin tamamen Dünya toplumlarını devre dışı bırakarak Dünya Hâkimiyetini ele geçirme Sosyal Mühendislik çalışmaları harekât üssüydü.

2. Dünya Savaşı en korkunç en insanlık dışı olarak devam ettirilirken; Küresel güçler, dünya ya yaşatılan büyük yıkımın arkasında dünyayı ele geçirecekleri SESSİZ SAVAŞ’ın Silahlarını tamamladılar. 1954 yılında Hollanda‘da Bilderberg Otelinde yapılan gizli toplantılarında SESSİZ SAVAŞ sessizce ilan edildi.

SESSİZ SAVAŞ’ın hedefi; Kapital (Bankacılık), mal (Varlık) ve Hizmet (Elektrik, Su, Isınma, Ulaşım, Gıda, Tarım) Sektörlerini ele geçirerek yeni sahipleri tarafından yönetilen manipüle bir dünya ekonomisi yaratılmasıdır. Bu manipüle ekonomi ile tüm dünya toplumlarını deyim yerindeyse “açlıkla terbiye ederek” köleleştirerek etkisiz hale getirmektir.

İlk hedef tamamen kendilerine hizmet edecek Hükümetler kurmaktır. Kurulan hükümetlere öncelikle yönettikleri Ülkelerin Eğitim-öğretim sistemlerini değiştirtirdiler. Küresel Güçlerin Toplum mühendislerine hazırlattıkları Yeni Eğitim Sistemi: ana sınıfından başlayarak çok erken yaşlarda sorgulamayan, ezberciliğe yöneltilen ve daha kolay daha öğretici söylemlerinin arka planı tamamen entrika olan ders programlarıyla bellek işgalleri başlatıldı.

Küresel Güçler kendilerini hiç bir topluma ait olmayan toplumlar üstü Vatansız, Milliyetsiz ve sadece dünyayı yönetenler olarak görürler. İçlerinde yaşadıkları bütün toplumlar onlar için sadece güdülecek sürüler, kölelerdir. Emirleri altındaki bu kölelerin eğitimleri kesinlikle kalitesi düşük tutulacak ve böylece tüm dünya toplumları cehalet duvarları içine hapsedilen aklı ermez bireyler olarak bırakılacaklardır.

Tüm dünya toplumlarına karşı ilan edilen bu SESSİZ SAVAŞ’ın Silahları hazırdır. Bu sessiz silahlar tamamen gerçek silahların kullanılacağı gibi düzenlendi. Normal silahtan beklenen tüm özellikler aynen uygulandı.

BU: Kurşun yerine pozisyon (durum-duruş) sıkıyor, itici güç (patlama) yerine network ağları (bilgisayarlar), barut yerine asla birbirleriyle uyumlu olmayan tamamen bellek karıştırıcı milyonlarca bilgi parçacıkları!.. Dünya toplumları bireylerinin bellek bloke operasyonlarında, beyinleri vurucu atışlar silah yerine bilgisayarlardan ateşleniyor, keskin nişancıların yerini bilgisayar operatörleri, Askeri Generallerin yerini ise büyük sermayedarlar aldı. Toplumlar’ın ya da onların deyimiyle kölelerin arasından sayıları çok azda olsa bütün bu olanların farkına varanlar ise önce anında bir itibarsızlaştırılıyor ki en büyük saldırı silahı ise cinsel şantajdır.

Toplumları uyarmaya çalışan uyarıcılar, korkunç bir şekilde linç halinde yazılı ve görsel basın tarafından; cinsel sapkınlık, amansız bir karşı cins düşkünü, aile yıkıcı, edepsiz ve bir toplum düşmanı ilan edilerek bellekleri blokeli toplumların önüne atılıyor ve eğer direnç devam ederse kendileri ya da aile bireyleri her türlü gizli ya da açık cinayetlerle  yok edildiler.

1990’lı yıllarda sessiz silahlar  geliştirilerek devreye sessiz roketler girdi. Bu roketlerin atıcıları Ekonomi Mühendisleridir. Dünya toplumları belli evrelerde aniden korkunç  Ekonomik patlamalarla şoklanıyorlar devreye karşılıksız para basarak Ülke Hazinelerini ve toplumları çökerten enflasyonlar giriyor, faizler tavan yapıyor ancak bir taraftan tüket tüket tüket çığlıklarıyla Köleler (sürüler) hızla sözde mal alımlarıyla borçlandırılıyor, ülkelerin hazineleri ise el altından Küresel güçlerin kasalarına devrediliyor. Aslında bu Ekonomik şok dalgaları dünya toplumlarının tıpkı roketlerde ki geri tepme refleksleri ölçülmektedir ki tam köleliğin  gerçekleştirme aşamasında hangi toplumların direnç göstereceğinin ve bu dirençlerin nasıl bastırılacağının SESSİZ SAVAŞ taktikleridir!…

Sessiz roketlerin en etkili mermileri ise cüzdanlarda ki nakit paraların yerini alan Kredi Kartlarıdır! Artık köleler (sürüler) cüzdanlarında paraları olmasa da ne gam cüzdanlarındaki paraların yerini alan bu sihirli kartlarla önceleri çekine çekine daha sonra anında devreye giren yazılı ve görsel basının, bireylerin her türlü bellek hücrelerine giren atışlarıyla toplumlar kazandıklarını kat kat aşan alışverişlere yönlendirildiler, tıpkı şişeden çıkan Cin gibi “dile benden ne dilersen” diyen sihirli kartlarıyla hızla üretmeden tüketen tüketiciler oldular.

Cüzdanlardaki sihirli kartlara sözde kullanıcısının emniyeti için yerleştirilen cipler sayesinde taşıyan tüketicinin vücudunda yerleşik bir alıcı gibi ana silahların ateşleme merkezlerinde (Ana bilgisayar Merkezleri) kullanıcıların kalıcı vücut numaraları olarak depolandı. Artık sihirli kartlar kendisini kullanan bireylerin cüzdanlarından çıkıp onların tüm mal varlıklarına, itibarlarına, benliklerine el koydular!

Tüketici kelime anlamı satın alan üretmeden tüketen ancak mecazi anlamı ise mahveden! Artık dünya toplumları ki onlar bellekleri sessiz silahlarla kurşunlanan paramparça edilen cehalet duvarları arasına kilitlenen ve kendi kendilerini tüketen (mahveden) köleler oldular!.. İşlerini, evlerini, itibarlarını, ülkelerini, topraklarını, ruhlarını velhasıl tüm değerlerini kaybettiler!

Ateşlenen sessiz roketler, gerçek roketlerin bireylerde yarattığı büyük ölümcül şoklar gibi, sessiz silahlarla toplumların yaşamlarını alt üst edecek olan küresel  Ekonomik İşgallerde son vuruştur!

SESSİZ SİLAHLARIN DÜNYAYI İŞGALİ TAMAMLANMIŞTIR!

SON VURUŞ, Sessiz Silahlarla tüm kaynaklarına el konulan DÜNYA’NIN Küresel Güçlere göre artık taşıyamadığı büyük YÜK’Ü artan Köleler Nüfusunu azaltmaktır. Bölgesel olarak Köleleri çeşitli nedenlerle (etnik, dini, mezhep, terörist saldırılar) birbirine düşürerek milyonlarca masum insan katlettirilmiş ya da doğrudan işgal ederek acımasızca bombalanarak yok edilmiştir. Dünya ya ağır yük  olarak görülen ve  işe yaramayan canlı türleri diye sınıflandırılan Dünya toplumları, Sürülerin (Kölelerin) varlıklarının son verilme operasyonlarıdır. SESSİZ SAVAŞ’ın Sessiz Silahları görevlerini tamamlamıştır..

HEDEFİN tam ele geçirilmesi için yine insanlığın en eski yöntemlerine yani gerçek SİLAHLI SAVAŞ’IN topyekûn DÜNYAYI sarsmasına gelmiştir!

Bu yeniden kuduzgan, aç gözlü, kanla beslenen HAÇLI SEFERLERİDİR!.. Bu kuduzganlığın karşı duruşu ise TÜRK’ÜN TÜRK’TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR!!..

Bazı toplum uyarıcıları bu operasyonların “ne kadar çok KAN dökülürse beklenen MESİH’in daha erken gelişini sağlamak ve ebedi CENNET’TE yaşamak hedefine ulaşmaktır” diye bazılarına göre AKIL DIŞI bir tez ortaya sürmektedirler! AKIL DIŞI MI, AKIL TUTULMASIMI YOKSA GERÇEK Mİ?

VE SESSİZ SİLAHLARIN DÜNYAYI İŞGALİNİN STRATEJİSİ:

 1. Toplumları cahil bırak
 2. Zihinleri devamlı meşgul et
 3. Aile birimlerine saldır
 4. Daha az nakit, daha fazla kredi ve yoksulluk yardımı ver
 5. İnanç Kurumlarına saldır
 6. Sosyal benzeşmeyi sağla
 7. Vergilere karşı dirençleri yok et
 8. Toplumları her şeye razı et
 9. Değişkenlikleri daima kontrol et
 10. Konulan sınırların dışına çıkılmasını kontrol et
 11. Daha az bilgi daha çok bellek bulanıklığı sağla
 12. Kontrollere karşı minimumda olsa direnişleri maksimum baskı altında tut..

SESSİZ SAVAŞ Planlayıcılarının protokollerinin; 

1.Maddesinden  paragraflar: “Siyasilerin ahlakla ilgisi olmamalıdır. Ahlakla yöneten bir yönetici asla yetenekli bir Siyasetçi değildir ve tahtından indirilmelidir. Bizim hizmetimizde yönetmek isteyen kişiler; sahtekâr olmalıdır ve toplumları kandırma yöntemlerini bilmelidir. Dürüstlük ve samimiyet gibi büyük MİLLİ meziyetler, siyasilerde birer kusurdur.. Parolamız güç ve inandırmadır. Güç, siyasetin istilasını sağlar.
Prensip, şiddet, kurnazlık ve inandırıcılık olmalı, tahtından olmak istemeyen Yöneticiler için. Nihai Hedefe ulaşmak için Şeytan tek vasıtadır. Hedefimiz için bize hizmet ettikleri sürece: yalanı, rüşveti, hainliği desteklemeliyiz. Ve eğer bizler Dünya Hakimiyetimizi ve Kölelerin itaatini böyle sağlayacaksak göz kırpmadan devam edilecektir.”

NOT: Bu yazımı “Hadi canım sende”, “Psikopat bir komplo teorisi”, “Bilime aykırı bir Cehalet örneği”, “Saçmalığında böylesi” gibi adlandıranlara da, “Aaa ya doğruysa”, “Akla yatkın gibi”, adlandıranlara da en derin saygılarımı sunuyorum…
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.