Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Osmanlı’da Bir Muhteşem Şenlik: Şehzade Sultan Mehmet’in (III. Mehmet) Sünnet Düğünü

0 16.701

Osmanlılar döneminde padişahın sefere çıkması, bir zaferden dönme, padişahın tahta çıkması, önemli yabancı elçilerin karşılanması, bayramlar, padişah kızlarının veya kız kardeşlerinin nişanları ve evlenme törenleri, şehzadelerin sünnet düğünleri, padişah çocuklarının doğumları vb. muhtelif vesilelerle şenlikler yapılıyordu. Fakat bu şenliklerin en görkemlileri şüphesiz sünnet düğünleri idi. Padişahlar şehzadelerini sünnet ettirirken çok tantanalı sünnet düğünleri yaptırıyorlar, bu düğün ve şenliğin daha öncekilerden farklı ve üstün olmasına gayret sarfediyorlardı. Tarihi ve edebi kaynaklar bu sünnet düğünleri içerisinde 1365 yılında I. Murat’ın, şehzadesi Bayezit (Yıldırım) için; 1457 yılında Fatih’in, şehzadeleri için; 1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın, şehzadeleri için; 1582 yılında III. Murat’ın, şehzadesi Mehmet için; 1675 yılında IV. Mehmet’in, şehzadeleri Mustafa ve Ahmet için; 1720 yılında III. Ahmet’in, şehzadeleri Süleyman, Mustafa, Mehmet ve Bayezit için; 1836 yılında II. Mahmut’un, şehzadeleri Abdülmecit ve Abdülaziz için; 1847 yılında Abdülmecit’in, şehzadeleri Mehmet Murat ve Abdülhamit için yaptırdıkları sünnet düğünlerinin tarihte iz bıraktıklarını diğer sünnet düğünlerinden birçok açıdan üstün olduklarını kabul ve teyit etmektedirler.

İşte bu adı geçen muhteşem sünnet düğünlerinden birisi de “en mükemmel, en muhteşem, en gösterişli, en masraflı, en uzun süre devam eden” gibi sıfatlarla nitelendirilebilecek olan III. Murat’ın şehzadesi III. Mehmet için 1582 yılında yaptırdığı sünnet düğünüdür. Bu düğünden bahis açan tüm yerli ve yabancı kaynaklar bırakın Osmanlı İmparatorluğu’nda, bütün dünya üzerinde gelmiş geçmiş en muhteşem şenliğin bu sünnet düğünü olduğu konusunda hemfikirdirler.

1546-1595 yılları arasında yaşayan, 1574-1595 yılları arasında hükümdarlık yapan ve Osmanlı’nın onikinci padişahı olan Sultan III. Murat, 36 yaşlarında ve padişahlığının sekizinci yılında iken, 1566’da Safiye Sultan’dan doğan ve o günlerde 16 yaşlarında olan Şehzade Mehmet (sonradan Sultan III. Mehmet, yaşadığı tarihler 1566-1603, saltanat yılları 1595-1603) için 1582 yılında eşsiz ve muhteşem bir sünnet düğünü yaptırmıştır. 1582 yılının Haziran ayının ilk günlerinde başlayan ve aynı yılın 22 Temmuzu’na kadar 52 gün devam eden bu sünnet düğünü üzerine tarihi kaynakların yanında edebi kaynaklar ve bu düğünü izleyen yabancı tanıklar önemli bilgiler vermişlerdir. Ayrıca günümüzde de bu düğün üzerinde, bir kısmı tarafımızdan olmak üzere bazı araştırmalar, incelemeler yapılmıştır. İşte biz bu bahsettiğimiz kaynakların ışığında muhtelif yönleriyle bu olağanüstü düğünü ve özelliklerini, niteliklerini anlatmaya çalışacağız.

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.