Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Milliyeti İnkâr Kâfirliktir…

1 7.285

Ömer SAĞLAM

Hazır gündemde iken söyleyelim; Hz. Peygamber Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın hangi gecesi olduğunu söylememiştir.
Daha doğrusu kendisine bildirilmediği için söyleyememiştir.
Sadece “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son 10 günü içinde arayın” şeklinde kendisine atfedilen bir rivayet vardır.

Dolayısıyla; Peygamberlerin gaibi, yani olmamış ve olacak olayları, kendisine bildirilmemiş hadiseleri ve haberleri, bilme yetenek ve yetkisinin olmadığı, bu kudretin sadece Tanrı’ya ait olduğu Kur’an ayetleriyle sabitken[1] önce Peygamber’e, geleceğe ve ahiret gününe ilişkin birçok uydurma hadis nispet edip, sonra da bu hadislerden hareketle bazı olayları ve olguları, bu hadislerle yorumlamak suretiyle, Müslümanlar arasında çatışma noktaları oluşturanlar, toplum kesimleri arasına nifak ve düşmanlık tohumları ekenler vallahi ziyandadırlar.

Bu tür bilgiler vermek yerine, ekranlarda ve büyük Türk Milleti’nin gözünün içine bakarak, dayanaktan yoksun bilgilerle ve kavramın mahiyetinin ne olduğunu bilmeden “TÜRKÇÜLÜK HARAMDIR” demek, abesle iştigaldir ve Tanrı’nın öngördüğü ve ayetiyle sebebini açıkladığı[2] milliyeti inkar etmek, kâfirlikle eş değerdir.

Madem çoğu uydurulmuş hadislerle amel ediyorsunuz da Peygamber’in, Hücurat Suresi’nin 13. ayetiyle de uyum içindeki şu hadisini neden ısrarla görmezden geliyorsunuz?
Hz. Peygamber’den rivayeten:

Vasile b. El-Eska’ anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m)’e “Kişinin kavmini sevmesi asabiyet/ırkçılık sayılır mı?” diye sordum. “Hayır, asabiyet/ırkçılık, kişinin kavminin yaptığı zulmüne yardımcı olmasıdır.” diye buyurdu.[3]

Din kisvesine bürünen bir kısım zevat, Hz. Peygamber’e nispet edilen ve neredeyse Irkçılık yaparcasına, Cemel ve Sıffin Savaşlarında birbirini boğazlayan bir kısım Kureyşliyi cennetle müjdeleyerek onlara ayrıcalık tanığına ilişkin uydurmayı doğru kabul ediyor ve ballandıra ballandıra anlatıyor da, benim milletime dair en küçük bir sevgi gösterimi bile ırkçılık olarak adlandırmak suretiyle “TÜRKÇÜLÜK HARAM” diyor ey Müslüman.

Arap ulularının uydurulmuş hayat hikâyelerini, cami kürsülerinden ve televizyon ekranlarından gözyaşları içinde ve dini bilgi adı altında geniş kitlelere anlatarak Arabizmin dibine vurduğunun ya farkında değiller, ya da bunu maksatlı olarak yapıyorlar.

Bu tür uydurma rivayet, menkıbe ve hikayeleri iyiden iyiye ticaret aracı haline getirdiler ki; Allah bu insanları şöyle uyarıyor kitabında: “Allah’ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu, onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak! Onlar için elem verici bir azap vardır.  Onlar, doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış!”[4]

Şarlatanın hani o gözyaşları içinde salya sümük bahsederek duygu sömürüsü yaptığı, çoğu Hz. Peygamber’i görmüş Arap uluları var ya; onüçbini Cemel Vakası’nda, yetmişbini de Sıffin Savaşı’nda olmak üzere tam 83.000’i, sırf siyasal iktidarı ele geçirmek için gözlerini kırpmadan birbirlerini boğazlamışlardır!

Cemel (656) ve Sıffin (657) savaşları, sanma ki; gayrimüslimlerle ve Allah yolunda yapılan savaşlardır.
Hayır!
Bu savaşların her ikisi de Arap’ın bir türlü sonu gelmeyen kanlı iktidar mücadelesinin başlangıcını oluşturan iç savaşlardır.
Ki; içinde Hz. Peygamber’in en yakın akrabaları bile vardır.
Mesela eşi Ayşe, damadı Ali…
Hani senin Alevilik ve Sünnilik adı altında karşıt gruplara bölünerek asırlardır kanlı ve kansız yaptığın Mücadeleler ve birbirinize karşı yan ve şaşı bakmalar var ya; kökeni işte Arap’ın bu iktidar kavgasına dayanmaktadır.
Lütfen aç gözünü artık Müslüman!
Lütfen aç gözünü artık Aziz Türk Milleti!

Devlet Eliyle Atatürk’e Saldırı Yapılıyor

Eskiden Atatürk heykellerine ve büstlerine balta, balyoz ve tahralarla saldırılıyor ve saldırganlar meczup diye geçiştiriliyordu..
Bu tür saldırılar artık devlet görevlileri tarafından yapılıyor.
Peki bunlara da meczup mu diyeceğiz?
O halde bazı kamu kurumları meczuplar tarafından mı yönetiliyor diyeceğiz?

23 Nisan’da Atatürk afişlerini ters asan kafa, 19 Mayıs’ta da muhtemelen sırf Atatürk adını anmamak için “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” demek yerine “Cumhuriyet Bayramı” demiş bulunuyor.

TRT Haber kanalında aynen böyle yazıyordu çünkü: “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun”
Atatürk’e “İngiliz Ajanı” diyen ve devletin üniversitesinde öğretim üyesi olan profesörler bile var artık.
Bunlar, tesadüfle ve hata ile açıklanamaz.
Atatürk’e resmen sinsi ve sistematik bir saldırı var efendiler.
Üstelik de devlet eliyle yapılıyor bütün bunlar!
Bunu yapan kamu görevlileri hakkında işlem yapılmadıkça, bu tür olaylar hep devletin adıyla anılacaktır; maalesef…

Ömer SAĞLAM

Araştırmacı Yazar

27.05.2020


[1] Yunus/20; Hud/123; Nahl/77; Neml/65; Hücurat/18; Enam/50; Hud/31; Araf/188.
[2] Hücurat/13
[3] Ahmed b. Hanbel, 4/107; Mecmau’z-zevaid, 6/244).
[4] Bakara/174-175
1 yorum
  1. Has Türkmen diyor

    Walla, şu gezek guşuñ gözünden urduñ Ömer aga, sag bol, dogry aýtdyñ. Hak sözs hak diýmeli.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.