Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Milli Mücâdele Döneminde İstanbul’da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar

0 12.031

Osmanlı Devleti’nin parçalanmak istendiği; İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği, Doğu Anadolu’da da bir Ermenistan Devleti kurulmak istendiği, Batı ve Doğu Trakya’nın Bulgarlar ve Yunanlılara verileceği, Karadeniz kıyılarında Samsun-Trabzon bölgesinde Pontus Rum Devleti kurulmak istendiği, Kilikya’nın Türkiye’den alınacağı, Mondros Mütarekesi’nden sonra açık seçik ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeler karşısında Türk’ün esareti kabul edemediği ve yoksulluk, yokluk, acılarına bakmaksızın, asil Türk milleti bütün yurtta direnişe geçmiştir. Bu direnişin bir halkası da İstanbul’dur.

Doç. Dr. Mesut AYDIN

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.