Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Millî Birliğimizi Nasıl Güçlendirebiliriz?

0 10.547

Prof. Dr. Cihan DURA

Şu günlerde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey nedir? Millî Birliktir!…

Millî birlik bir milletin en değerli varlığı, en büyük gücüdür. Millî Birlik aynı milletin çocuklarının gerektiğinde vatan için tek vücut olmaları,  zekâlarını, bilgi ve kültürlerini, uzmanlıklarını birleştirmeleri, ortak hedef yönünde azimle çalışmaları, mücadele etmeleridir.

Hepimiz biliyoruz ki,  bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bütünlüğü büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Peki, bu durum karşısında milletimizin ihtiyacı olan birlik yok mudur? Elbette vardır, ancak 70 yıldır ve özellikle son 15 yılda yapılan büyük ihmal ve saldırılar sonucu önemli ölçüde hırpalanmış, zayıflatılmıştır.

Dolayısıyla Millî Birliğimizin üzerinde yeniden durmak, onu canlandırmak, yeniden güçlendirmek zorundayız. Peki, nasıl sağlayabiliriz bunu, neler yapabiliriz?

Sorunun yanıtını Millî Birliği oluşturan etmenlerde buluyoruz.

Yapılabilecek işlerden bir kısmı uzun dönemde, bazıları ise kısa dönemde sonuç verir. Genel olarak yapılması gereken işler, alınacak önlemler şunlar olabilir:

1) İlk olarak, yurttaşlarda bir ortak tarih bilinci oluşturulmalı, var olan bilinç güçlendirilmelidir. Bu da eğitim ve öğretimle olur. O halde, millî tarih öğretimini yaymak gerekir; yalnız okullarda değil her yerde, evlerde, kışlalarda, dairelerde bu öğretime yönelik faaliyetler yapılmalıdır. Anne ve babalar özellikle Cumhuriyet tarihini iyi öğrenerek, çocuklarına en faydalı ve verimli şekilde, gerektiğinde öyküleştirerek anlatmalıdır. Yazarlarımız söz konusu faaliyetlerde kullanılacak eserler kaleme almalıdır. Cumhuriyet tarihimizde olanlardan ilham alarak ortaya yeni ve eğitici eserler koymalıdır.

Millî günlere, hatıralara, ulusal değerlere sahip çıkmalı, bu değerler özellikle çocuklara, gençlere öğretilmeli, benimsetilmelidir.

2) Herkes her dilden önce ana dilini, devletimizin dili olan Türkçe’yi daha iyi öğrenmeye, en iyi şekilde kullanmaya çalışmalıdır. Doğal olarak öğrenmiş olduğu dili mükemmel şekilde konuşup yazdığını kimse iddia edemez. Bir dili güzel ve doğru konuşup yazmanın sonu yoktur.

Ortak anlaşma dilimizi ne kadar doğru konuşur ve yazarsak, diğer yurttaşlarımızla o kadar kolay anlaşırız. Tartışmalarımız o kadar verimli olur, dostça olur, sorunlarımıza o kadar kolay çözümler bulur, bunları başkalarına en anlaşılır şekilde aktarırız. Bu uyum elbette birliğimizi olumlu etkiler, güçlendirir.

3) Millî kültür Batı’dan gelen etkilere, özellikle Amerikan kültürünün olumsuz etkilerine karşı koruma altına alınmalıdır. Millî kültürü oluşturan dil, bilim, sanat ve ahlaka ilişkin ögelerin ön plana çıkması için çaba gösterilmelidir. Millî kültür işlenerek, uygun hallerde modernleştirilerek, Batı kültürüyle rekabet edebilir bir duruma getirilmelidir.

Bireylerde millî ahlak bilinci oluşturulmalı, onlara bu ahlakın gerektiği davranışlar aşılanmalıdır.

4) Atatürkçü düşünce sistemi Türkiye’de gerçek anlamında bilinmiyor, öğretilmiyor. Oysa Cumhuriyetimiz bu büyük öğreti üzerinde yükselmiştir. Atatürkçülük bizim millî ülkümüzü içerir. Dolayısıyla, yurttaşlarımıza, özellikle de gençlerimize gerçek Atatürkçülüğü anlatmaya yönelik öğretim kampanyaları başlatılmalıdır.

Aynı çerçevede, unutulmaya yüz tutan ortak idealler yeniden canlandırılmalıdır.  Ayrıca çağımıza uygun yeni idealler geliştirilmeli, benimsenmelidir. Bu açıdan, sosyal ahlak önemlidir.

Bundan başka, ortak idealleri geliştirip yayacak örgütler kurulmalıdır. Özellikle gençlerimize, Cumhuriyetimizin dayandığı fikir temelleri öğretilmeli, buna uygun tutum ve davranışlar benimsetilmelidir.

5) Millî Birliği oluşturucu unsurlar çoğu zaman örgütlenme ister. Bu bakımdan, bireyler her alanda örgütlenmeye teşvik edilmelidir. Yurttaşlarımıza örgütlenme eğitimi verilmeli, örgütlenme kültürü yurt çapında yayılmalıdır.

6) Ekonomiye, sanayileşmeye, ekonomik kalkınmaya büyük önem vermek gerekir. Ülkede kalkınma dengeli olmalıdır. İşsizliğin önlenmesi, başlıca hedeflerden biri olmalıdır. Yurttaşlar arasında yardımlaşma teşvik edilmelidir.

Devlet yalnızca millete hizmet etmeli, hükümetler yalnızca Millî İrade’nin yerine gelmesi için çalışmalıdır. Politikada millî ahlakın hâkim olması, gelir dağılımında adalet sağlanması için gayret edilmelidir. Devlet bağımsız olmalıdır.

7) Türkiye bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Devlet ve milletin bütünlüğü tehlikededir. Halka bir felaketle karşı karşıya bulunduğumuz, herkesin anlayacağı şekillerde kesintisiz anlatılmalıdır. Bu faaliyet etkili bir örgütlenme ve geniş çaplı kampanyalar gerektirir. Görev özellikle aydınlara düşüyor. Bu noktada ulusal aydınlar yerel aydınlarla bağlantı kurmalı, işbirliği yapmalıdır.

Genel olarak, büyük öğretim kampanyaları kapsamında halka Millî Birliğin neden gerekli olduğu, bireye ve topluma sağlayacağı faydalar kesintisiz olarak, somut örneklerle anlatılmalıdır. Tüm faaliyetlere başta medya, ilgili kurumların katılımı sağlanmalıdır.

Prof. Dr. Cihan DURA

Alıntı Kaynağı: www.cihandura.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.