Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

…Malta Zindanları (!)…

0 14.874

Gülsev Eyüboğlu İRHAN

1839 ve 1856 yıllarında Tanzimat ve Islahat Fermanları da denen Türk Devleti Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Birliğine üyelik süreci 30 Ekim 1918 Mondros Anlaşmasıyla sona erdi. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa Birliğine giremedi ama Avrupa Devletleri artık top yekûn Osmanlı İmparatorluğuna girdiler(!)

30 Ekim 1918 den sonra galip devletler; Türk Devleti Osmanlı yöneticilerine çok kabarık listeler verdiler. Bu listelerde öncelikle Türk Ordusunda ateşkes anlaşmasına uymayarak, ordu içinde terhisleri geciktiren, silah ve mühimmatları işgal güçlerine teslim etmeyen ordu komutanlarının tutuklanmaları vardı. Daha sonra tutuklamalar askerler ve sivillerle genişledi.

Tutuklular; Harbiye Nezareti Bekirağa Bölüğü zindanlarında tutuluyordu.

465 yıllık Türk Başkenti İstanbul, artık Yedi Düvel de denen Avrupa Devletlerinin işgali altında inim inim inliyordu. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiğini de öğrenen İstanbul halkı artık sokaklara döküldü. Bekirağa Bölüğü zindanına yürüyerek tüm mahkûmları kurtarmaya karar verildi. Bunu haber alan İngiliz İstihbaratı konuyu İngiliz Akdeniz Filosu Komutanı General Harington’a bildirdi. Hemen İstanbul Cadde ve Sokaklarına “Her türlü toplantı ve gösterilere katılanların idam cezasıyla cezalandırılacaklarını “bildiren afişler asıldı. Ancak İstanbul Halkı yüzbinlere varan kalabalıklarla Sultanahmet Meydanında miting yaptıktan sonra kararlı bir şekilde Divanyolundan yürüyerek Beyazıt Meydanına çıktı. Harbiye Nezaretinin demir kapılarını zorlamaya başladı.

Harbiye Nezaretinin etrafında konuşlanan Fransız zırhlı birlikleri çemberi daraltmaya başlamıştı. İşgal güçleri ve İstanbul Hükümeti, tutukluların halk tarafından kurtarılacağı telaşına kapıldı. Tam bu esnada Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) Şevket Turgut Paşa Bakanlığın iç kapı önüne çıktı. Birdenbire halk saygıyla geri çekilmeye başladı. Sultan Vahidettin’e çok benzeyen Harbiye Nazırını İstanbul halkı Padişah sanmıştı.

Hakan’a hürmeten geri çekildi Türk Milleti. Çünkü Türk Milletinin en büyük asaleti “Türk’te Devlete itaat esastır”…

Harbiye Nezareti Bekirağa Zindanının iç koruması Kıbrıs’tan getirtilen Helen Birliklerince, dış koruması da Fransız Tank Birliklerince sağlanıyordu. Ancak İstanbul Halkından korkan İşgal güçleri, tüm mahkûmları alelacele ailelerine bile haber verilmeden İngiliz Askeri Kamyonlarla limana, oradan da savaş gemilerine doldurarak Malta Adasına götürdüler.

…MALTA ZİNDANLARINA sürgün edilenler… Sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Şeyhülislam Ürgüblü Hayri Bey, Adalet Bakanı İbrahim Bey, Dışişleri Bakanı Giritli Nesimi Bey, Gazeteci Ağaoğlu Ahmet Bey, İskan Genel Md.ü İstanköylü Şükrü Kaya Bey, Enver Paşanın Yaveri Binbaşı Mümtaz Bey, Milletvekili Salah Cimcöz, Milli Eğitim Bakanı Şükrü Bey, İaşe Bakanı Kara Kemal Bey, Gazeteci Aka Gündüz, Türkçülük liderlerinden Ziya Gökalp Bey, İstanbul Emniyet Md.Yrd.Tevfik Hadi Bey, Polis Şefi Reşat Bey, Milletvekili İlyas Sami Bey, İzmir Milletvekili Ubeydullah Bey, Edirne Valisi Zekeriya Bey, Vali Sabit Bey, İstanbul Merkez Komutanı Miralay Cevat Bey, Genelkurmay görevlisi Miralay Mahmut Kamil Paşa, Yazar Hüseyin Cahit Bey, Dışişleri Bakanı Halit Bey, Dağıstanlı Ali Bey, Trablusgarp gazisi Fethi Bey, Asir Valisi Kumandan Sait Paşa, Ordu Komutanı Arabgirli Cevat Paşa, Ordu Komutanı Mersinli Cemal Paşa, Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa ve daha bir çok Subay, memur, gazeteci, esnaf…

465 yıl Türk Devleti Osmanlı İmparatorluğuna Başkent olan İstanbul’da, Bekirağa Bölüğü Zindanlarını boşaltıp Malta’ya sürgünle Milli Mücadeleyi zayıflatacaklarını sanan içerdeki hainler ve İşgal güçleri yani Düveli Muazzama (süper güçler) yani Yedi Düvel, yani Haçlılar!! (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Avusturya, Japonya ve diğer yamakları)… Ezeli TÜRK düşmanları..

10.000 yıllık TÜRK Devleti’ni yıkamadılar, yıkamazlar, yıkamıyacaklar!

TÜRK DEVLETİ’NİN kökleri taaa enn derinlerdedir, dünyanın içindeki magma tabakası gibidir. Dokunmaya cüret edenler yanar, yanar! TÜRK DEVLETİ Türkiye Cumhuriyeti olarak ilelebet payidar kalacaktır.

Haydeee bakalım!! Tarihi tekerrür mü ettiriyorsunuz?

Şanlı TÜRK Tarihiii çookk ağırdır,çokk !!

Kıssadan hisse… Tabii ki anlayana!

Saygılarımla

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.