Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Makale Çağrı – Cengiz Aytmatov Armağanı

0 8.775

Amaç

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak, ölümünün onuncu yılında Cengiz Aytmatov anısına bir armağan kitabı hazırlamayı amaçlıyoruz. Cengiz Aytmatovun ölüm yıldönümü olan 10 Haziran 2018 tarihine kadar basılması planlanan bu çalışmayla Aytmatovun Türk ve Dünya edebiyatına kazandırdıklarını hatırlamak ve aynı zamanda onun hakkında yapılan yeni bilimsel çalışmaları duyurmak hedefimizdir. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü olarak İlgili Akademisyen ve araştırmacıları armağana katkı yapmaya çağırıyoruz.

İçerik

Armağan kitabı tek bölüm hâlinde planlanmakta olup hakem sürecinden geçen özgün makalelerden oluşacaktır. Armağan kitabında yayınlanacak özgün bilimsel makalelerin kapsamı, Cengiz Aytmatovun eserleri, eserlerinin Türk ve dünya edebiyatına etkileri gibi ana konular başta olmak üzere Cengiz Aytmatovla ilgili her türlü çalışma olarak belirlenmiştir.

Kurallar

Gönderilecek makalenin ilk sayfasında, yazının başlığı, yazar ve/veya yazarların adı yer alacak, yazar ve/veya yazarların adlarına dipnot ile hangi kuruma bağlı oldukları, iletişim bilgileri (telefon, e-posta ve faks) eklenecektir.

Makaleler Türkçe olarak A4 kâğıdı ölçüsünde, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Atıflar APA formatında yapılmalıdır. Makalenin sonunda aynı formatta kaynakça yer almalıdır. Uluslararası olacak olan armağan kitabımız, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Türk lehçelerinde yazılabilecektir.

Başvuru

Tamamlanmış makalelerin 30 Nisan 2018 tarihine kadar elektronik posta ile cengizaytmatovarmagani@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kabul edilen makaleler 5 Mayıs 2018 tarihinde duyurulacaktır.

 

Türkiyat Araştırmaları Müdürü
Prof. Dr. Hasan BAHAR
Editörler:
Prof. Dr. Hasan BAHAR
Dr. Shurubu KAYHAN

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.