Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Kalk Ayağa Koca Türk!

0 13.474

“Ey, Türk Oğlu Türk! Soyların en asili, en mukaddesi, en yücesi olan Türk Evlâdı!

Varlığının tehlikeye düştüğü bu kara günde kadere boyun eğip başına gelecek felâketleri tevekkülle beklemektesin.

Acz içinde olmadığın halde kudretinden şüphe eder gibisin…

Korkuyu tatmadığın halde çekingen ve ürkek gibisin… Tanrı tarafından kutsal kılındığın halde değersiz görünür gibisin…

Kalk ayağa KOCA TÜRK! 

Titret dünyayı, şahlandır soyunu. Yık bendini, aş kendini; dağlara tırman, bulutlara uzan, göklerde uç!

Mavi gökler sana dar geldiyse yırt mavilikleri uzaya çık!

Senin varlığının yanında hiçbir değeri olmayan ufacık dünyayı al avucunun içine, dilediğince döndür, döndür…

İstersen dünyanın başına kuvvetli yumruğunla bir indir.Olsun her şey tarumar, zaten senin hakkın değil miydi bu ufacık tımar?…

Milletlerin içinde en büyüğü sensin; dünya tarihini sen yazdın o tertemiz al kanınla; yarın Tanrı’nın huzuruna hesap vermek için varacaksın ak alnınla.

Medeniyeti insanlığa sen öğrettin, insana insanca yaşamasını sen öğütledin. Açları doyurdun, fakirleri giydirdin, hastalara baktın, çocukları ve yaşlıları himaye ettin, kimsesizlerin yüzünü güldürdün, zalimlere, vurgunculara, sömürücülere, fırsatçılara karşı amansız savaştın, düşmanlarını mağlûp edip sindirdin, dostlarını sevindirdin.

Ve en önemlisi insanlığa esaret zincirlerinin acımasız halkalarının nasıl kırılacağını gösterip hürriyet denen nimetin zevkini tattırdın. Sen, destanlaşan bir hikâyenin ilk ve son kahramanısın, sen Tarih’in ilk ve son yaprağısın, sen dünyanın tek hâkimisin, sen dünya var oldukça ebediyen yaşayacaksın,..

Şehitlerinin mukaddes kanlarıyla yoğrulan şu topraklara bir bak! Atalarının toprak altındaki kemiklerini sızlatmak istemiyorsan “Dünya Liderliği” madalyanı tekrar göğsüne tak!”

**
(*) Ömer Faruk Hüsmüllü’nün Nifak… adlı romanından bir alıntıdır. Bu roman 1979 yılında yazılmıştır. Ülkücü bir gencin dramını anlatmaktadır. Alanında yazılmış belki de ilk romandır. 1980 öncesi emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı mücadele veren ülkücü gençlik bugün de onların artıklarına karşı aynı mücadeleyi sürdürmektedir. Kısacası 31 yıl sonra da aynı oyun bir kez daha sahneye konmuştur ve bu oyunu bozacak olan da gene Ülkücü Gençliktir.

Romanı Okuma Bağlantısı için Tıklayınız: NİFAK

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.