Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

İstiklâl Savaşı

0 15.748

57 nci Piyade Alayı, İstiklâl Savaşında Millî Savunma Bakanlığı’nın 17 Temmuz 1921 tarih ve Ordu Dairesi 1 nci Şubenin 16662 sayılı emri ile yeniden kuruldu.[1]

Alay karargâhı ile 1 nci Taburu, Ankara’da bulunan 31 nci Piyade Alayının yeniden kurulacak iki taburu ile teşkil edilecekti. 31 nci Piyade Alayının takipte bulunan 2 ve 3 ncü Taburları daha sonra teşkil edilecek bir taburla beraber ikmal edilerek Ankara Komutanlığı emrinde olmak üzere bir alay haline konulacaktı.

57 nci Piyade Alayının 3 ncü Taburu, Dereköy’de bulunan 15 nci Tümen Komutanlığı emrinde hücum taburu olarak bulunmakta idi. Daha sonra 15 Ağustos 1921 tarih ve 2734 sayılı emri ile Haymana’da Batı Cephesi Komutanlığı emrine verildi. Beypazarı’nda bulunan 57 nci Piyade Alayının 2 nci Taburu, Batı Cephesi Komutanlığının 17 Temmuz 1921 tarihli emri ile Mihaliç Köprüsünü korumakla görevlendirildi.

Batı Cephesi Komutanlığının 13 Eylül 1921 tarihli emri ile 57 nci Piyade Alayının 3 ncü Taburu, 3 ncü Kolordu tarafından kuruluştan çıkartıldı. Subay ve erleri ile araçları diğer tümenlere dağıtıldı.

57 nci Piyade Alayının İstiklâl Savaşına ait harp ceridesi mevcut olmadığından, bu tarihten sonra alayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır.

[1] DOĞANCI, Lütfü, 57 nci Piyade Alayı Tarihçesi, S.60-6

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.