Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

İlk Ve Orta Zamanlarda Türklerde Devlet, Ülke Ve Millet Fikri

0 12.030

Türkler dünya medeniyet tarihinde iki hususta başlıca rol oynamışlardır. 1. İlk yurtları olan Orta Asya’nın son derece elverişsiz iklim ve çevre şartlarının gerektirdiği yaşam çevresinde üstün bir kültür oluşturmaları, 2. Yasalara ve törelere göre düzenli işleyen siyasi teşekküller (büyük devletler) kurmaları.

İnsan kütlelerinin meydana getirdiği en büyük topluluğun millet olduğu bilinmektedir. Yine insan topluluklarının kurdukları en büyük müessese de devlettir. Bu anlamda Türk milletinin tarihi, Türk Devletinin tarihidir.

Eldeki belgeler ve yapılan araştırmaların gösterdiği üzere Türkler “state” karşılığı olarak modern hukuktaki “devlet” kavramını “il” (el) ** sözü ile karşılıyorlardı.

Bu çerçeve içinde Türk anlayışına göre devletin dört öğesi şu sözlerle ifade ediliyordu: İnsan unsuru “Bu-dun” (Millet), toprak unsuru “Uluş” (ülke), siyasi teşkilatlanma “Elgi Uzun” (İcra Gücü) ve nihayet devlet kudreti “Kut” (yani siyasi otorite, hakimiyet).

Selim KARAKAŞ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi / Türkiye

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.