Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Hain Kim ?!..

0 15.092

31 Mart 2008

Bilindiği üzere ;

PKK bir maşadır, ABD-İSRAİL ortak projesi olan BOP’un TAŞERON firmalarından biridir. Onun “Kürt Halkı”nın refah ve mutluluğu adına bir hesabı ve hedefi yoktur.

Esasen “Kürt Halkı” diye zikredilen, çoğu (kendileri de bilmediği halde) Türk soylu olan aşiret ve boyların en rahat yaşadıkları coğrafya Türk coğrafyasıdır.

Cumhuriyet tarihimizde ( ve halen ) Cumhurbaşkanlıkları,  Başbakanlıklar ve Bakanlıklar dahil,  1. derece devlet görev yerlerinde  sayılamayacak kadar çok görev yaparlarken bölge ile ilgili şikâyet ettikleri her şeyden bizzat mesuldürler. Kezâ, ülkenin Büyükşehirlerinde ve batı kesimlerinde, tekstilde, turizmde, inşaatta ve her türlü sanayi işkollarında zirve platformunda yer alan bölge insanlarının, doğup büyüdükleri illere  “mallarının zekâtı olacak kadar” bile yatırım yapmadıkları sebebiyle de bu mesuliyetleri vardır. Doktor ve öğretmen olanlarının dahi kendi bölgelerinde hizmet vermek ve kendi bölgelerinin kalkınmasına hizmet etmekten sarfınazar etmeleri de şikâyetlerindeki mesuliyetleridir.

Bölgeye yol yapacak iş makinesini yakan, işçiyi öldüren, imamı ve öğretmeni, doktoru ve hemşireyi devlet görevlisi olduğu için öldüren  teröristlere yardım ve yataklık yapan, korunmasını ve barınmasını sağlayan bölge yaşayanları da içine düştükleri bataklıktan sorumludur.

Oysa, ne İran topraklarında yaşayan, ne de ABD işgali öncesinde Irak topraklarında yaşayan Kürtlerin Türkiye coğrafyasında yaşayanlar kadar siyasi ve sosyal mevcudiyetleri olmadığı herkesin bildiği bir gerçektir.

ABD işgalinin sona ermesinden sonra hesapların tutmamış olduğu ihtimalinde ( ki daha muhtemel olan son budur, BOP kolay gerçekleşemeyecek bir hayaldir ) Irak’ta  bu geçiş döneminde İŞBİRLİKÇİ olarak kazanmış oldukları konumları da kaybedecekleri, hatta cezai mahiyette kayıplara uğrayacakları da beklenmesi gereken bir sonuçtur.

Bu bilinenlere yukarıdan bakıp bütünü gördüğümüzde kolayca fark edeceğimiz şey;

Hain olan PKK mensupları değildir, onlar zaten varoluş gerekçelerini ifa etmektedirler, onlar bunun için yaratılmış ve üretilmişlerdir. Eğer onlar bir gün kendilerini var edenlerin siyasi ve ekonomik hedeflerine bilerek zarar verirlerse ancak “hain” olurlar.

HAİN olanlar, bu proje ve senaryolardan haberdar oldukları halde, iktidar olmak, iktidarda kalmak heves ve hırsları sebebiyle bu sömürgeci politikalara karşı duramayan, işbirlikçilere karşı Türk Devletinin imkânlarını kullanmayan SEÇİLMİŞ VE ATANMIŞ YÖNETİCİLERDİR !

Mutad günlük hayatları ve gece nerede yattıkları devletin ilgili birimlerince bilinen 50 TANE SEÇİLMİŞ İNSANLA birlikte örgütün “BAŞ”ı aynı gecede İNFAZ EDİLDİĞİNDE  PKK biter.

Vakti zamanında Türk  Ordusu Kuzey Irak’a  ABD’den  bağımsız olarak, kendi sebepleri ile  girmiş olsa ve ;

Nasıl ki ABD bu topraklardaki zulmü ve haksızlığı yok etmek iddiasıyla, dünyanın öbür ucundan gelmiş konuşlanmış, kargaşa bitince, huzur ve düzen sağlanınca geri döneceğini ilan etmiş, işte bu huzur ve güven ortamı sağlanıncaya kadar oradaki Türk varlığını korumak ve kollamak maksadıyla, başka hiçbir sebebi olmaksızın, toprak işgal etmek gibi yada kimseye saldırmak gibi bir niyet taşımadan, sadece silahsız bırakılmış Türkmenleri saldırılardan korumak maksadıyla ve de tam da ABD İLE EŞ ZAMANLI OLARAK, onların ‘huzur ve düzen sağlandı, çıkıp gidiyoruz’ dedikleri gün ve saatte ONLARLA BİRLİKTE BU TOPRAKLARI TERKEDECEĞİNİ DÜNYAYA İLAN EDEREK, Kerkük ve Musul  havalisinde KONUŞLANSA idi…

PKK  da biterdi, ABD nin BOP projesi de başlamadan biterdi

HAİN OLANLAR İŞTE BUNLARI YAPMAYANLARDIR..

Bunların yapılmasından MESUL OLAN İRADE her kim ise ve her kim bu iradeyi kullanmamış ise İŞTE HAİN ODUR !

PKK “Hain” değildir !

PKK DÜŞMANIN TA KENDİSİDİR !..

HAİN OLAN, KILICI ELİNDE TUTUP DÜŞMANIN BOYNUNU VURMAYANDIR !..

Adına “iktidar” denen “İKTİDARSIZLIK” tır !

www.ucuncuyol.com

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.