Türk Tarihi ve Kültür Araştırmaları

Gurbetteki Mazlumlar

1 13.713

Hüseyin Nihâl ATSIZ 

Cumhuriyetin ellinci yıldönümü için hazırlanan af kanunu Meclislere gelmek üzeredir. Gazete haberlerine göre Türkiye cezaevlerinde yatan 70.000 kadar mahkûm ile onların dışarıda, sayıları belki bir milyona yaklaşan yakınları bu kanunu sabırsızlık içinde beklemektedir.

Bu kanun, bazı sakıncaları görülse de nihayet memleket yararına olacak, yurtta esecek sevinç havası şüphesiz Türkiye’ye çok şey kazandıracaktır. Fakat bu arada unutulmaması gereken bir nokta vardır: O da hiçbir suçları olmadığı halde vatanlarında yaşamak hakkından mahrum kalmış Osmanlı Hanedanı fertleridir.

Cumhuriyet ilân edildiği zaman memlekette kuvvetli bir hanedancılık geleneği bulunduğundan Hanedan azalarının yurt dışına çıkarılmasında siyasî bir mantık vardı. Bugün bu mantık ortada kalmış, Osmanlı şehzadeleri dışarıda birer mazlum haline gelmiştir. Sayıları 30 kadar olan bu şehzadelerden hiçbirisi son padişah Vahdettin’in oğlu veya torunu değildir. Olsa ve Vahdettin suçlu sayılsa bile bir babanın günahının çocuklarına çektirilmesi hukuk ve adaletle bağdaşmaz.

Bu devlet kendisine ihanet eden Yüz Ellilikleri bile atfetmişken 50 yıllık gurbet hayatlarıyla vatana bağlılıklarını ispat etmiş olan Osmanoğulları’nın gelen aftan istifade ettirilmemesi yazık olur. Bir kısmı dışarıda doğduğu için anavatanlarını tanımayan, vatanda doğanları ise artık çok yaşlı insanlar olan bu şehzadelerin Türkiye’ye dönerek öz yurtlarında ölmeleri hem Türklük, hem de insanlık bakımından Türkiye’ye düşen bir vazifedir.

Şehzadelerin artık Türkiye’de bir hanedancılık tehlikesi yaratmaları akla bile gelemez. Kendilerinde böyle bir düşünce olmadığı 50 yıllık gurbet hayatlarıyla sabittir. Hanedanın kadın azaları yıllarca önce çıkarılan bir kanunla Türkiye’ye dönmüştü. Şüphesiz bunların davranışlarını gözden geçirmiş bulunan Emniyet Servisleri acaba kendilerinde en küçük bir menfî hareket sezdi mi?

Türkiye’yi büyüklüğün son merhalelerine kadar yükselten şanlı Hakanların torunlarına yurdun kapısını açmak Türk devletine tehlike değil, ancak şeref getirecektir.

Biyolojide veraset, hukukta miras denilen şeyler doğru ise bu ülkede yaşamak hakkı herkesten çok onlarındır.

Ötüken, 1 Şubat 1974, Sayı: 1

1 yorum
  1. İlhan Yalçın diyor

    Atsız’ın diğer yüzü; 74 Affına destek, o affa hanedan üyelerini ilave ederken de hanedana hak etmedikleri övgüleri sıralayıp, “mağdur” tablosu çizmek…
    Türkçülüğe bu kadar hizmet edip, bir o kadar da yeni devletimize mesafeli, Osmanlıya hayran bir beyin.
    İyilerini eksiklerine tutup, susuyorum.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.